Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: White box testteknik [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Test af uafhængige stier -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  slide -- Keyboard shortcut: 't'  Help page about these notes  Alphabetic index  Course home  Page 8 : 46
Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering
Test og Dokumentation
White box test

Umiddelbart melder spørgsmålet sig, hvilke enheder vi tænker på når vi taler white og black box test. Svaret er ikke oplagt, og slet ikke når vi dyrker objekt-orienteret programmering. Man kan tænke på at enhederne, som vi omtaler i denne del af lektionen, er enkelt operationer, eller operationer som kalder andre operationer. Man kan naturligvis også tænke på en enhed som et helt program, men i langt de fleste situationer vil det være helt uoverkommeligt at gennemføre en whitebox test af en så stor enhed. Materialet i denne del af lektionen er baseret på lærebogen i Software engineering, som refereret herunder

I en whitebox test udnytter vi viden om de interne kontrolstrukturer af den enhed, der skal testes

I en white box test sikres at alle kommandoer i en enhed udføres mindst én gang

En programenhed er i denne lektion en fællesbetegnelse for et programfragment (procedure, metode, klasse, modul, program) som er en test kandidat

Betegnelsen 'programenhed' benyttes i denne lektion som en fællesbetegnelse for f.eks. procedurerer og klasser, som vi skal teste

  • Mere detaljerede krav til white box test:

    • Alle uafhængige stier i enheden skal udføres mindst én gang

    • Alle konsekvenser af kombinationer af boolske udtryk, der styrer forgreninger, skal udføres

    • Løkker skal udføres systematisk i randtilfældene

Begrebet 'uafhængige stier' beskrives på efterfølgende slides

  • Software Engineering lærebog: Roger S. Pressman, Software Engineering - a practioneer's approach, McGraw-Hill, 1992
    The reference above goes to paper material