Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 6.1
Test af Kortbunke


Vi har i en opgave for nylig beskæftiget os med klassen Kortbunke. I nærværende opgave bedes I gennemføre en black box test af klassen Kortbunke. Jeg foreslår, at I foretager en test af min udgave af klassen Kortbunke fra sidste gang. Hvis I anstrenger jer kan I måske afsløre en fejl eller to...

Nærmere beskrevet bedes I gøre følgende under løsningen af opgaven:

    Orienter jer i min løsning af opgaven (som er lidt mere omfattende end opgave formuleringen lægger op til). Fastlæg testtilfælde. Tænk på ækvivalensopdelingen af input til metoderne, samt test af randtilfælde. Gennemfør aftestningen ved at programmere en driver i main metoden af klassen Kortbunke. Overvej hvordan I vil observere og vurdere resultatet af aftestningen af de forskellige operationer.


There is no solution to this exercise