Abstract
Test og Dokumentation
 

 

I denne lektion er emnet programtest og programdokumentation. Begge emner repræsenterer meget vigtige områder i praktisk softwareudvikling. I delafsnittet om test lægger vi os rimeligt tæt op ad fremstillingen i Pressman's bog om software engineering. I delafsnittet om dokumentation fremstiller vi kortfattet værktøjet javadoc. Derefter diskuterer vi intern program dokumentation med såkaldt 'literate programming' som konkret eksempel. Begge delafsnit indledes på det generelle niveau og de afrundes med nogle praktiske råd rettet mod en objekt-orienteret programmeringssituation
 

Start
Table of contents