Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 14.1
Opgave om logging af transaktioner i en bank med filialer


I forlængelse af ovenstående eksempel, hvor to filialer i en bank opererer samtidigt på fælles konti, bedes I indføre en BankLogging klasse, som skal holde styr på følgende:
    Hvilke operationer der udføres på de forskellige konti i banken Klokkeslæt for gennemførelsen af en transaktion Rækkefølgen af transaktionerne
En instans af klassen BankLogging overføres til alle Konto objekter. Når der gennemføres en transaktion på en konto registreres forskellige data om transaktionen i loggen.

Vi kan bl.a. bruge denne log til at finde ud af i hvilken rækkefølge operationerne udføres fra de to samtidigt udførende filialer i eksemplet ovenfor.

Hvad angår tidsbehandling henvises til metoden getTime mv. i klassen java.util.Calendar.


There is no solution to this exercise