Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempel på et program med synkronisering: Producent og Forbruger -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Wait og Notify idioms -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 36 : 41

Wait og notify 

Wait og notify, og varianter af disse, er metoder i klassen Object

Det betyder at ethvert objekt umiddelbart kan aktivere wait og notifiy