Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Wait og notify -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på et program med synkronisering: Synkroniseret Sangkor -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 37 : 41

Wait og Notify idioms 

Wait skal altid kaldes i en betingelses-afventende løkke

Notify skal altid kaldes når betingelsen kan være ændret

 

class MonitorClass {

 condition variable;

 synchronized void doWhenCondition(){
  while (!condition){
   wait();
  }
  // Betingelsen er opfyldt
  // Udfør handlinger som har afventet betingelsen
 }

 synchronized void changeCondition(){
  // Modificer en variabel, som indgår i betingelsen
  notifyAll();
 }
}