Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Trådgrupper [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'    Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 41 : 41

Trådgrupper 

Hvis man har mange tråde i et program kan disse med fordel organiseres hierarkisk

En hierarkisk organisering tillader os på en enkel måde at manipulere en delmængde af tråde som en helhed

 

En trådgruppe er en mængde af tråde, som rekursivt kan indeholde andre trådgrupper