Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Afgrænsning -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Begreber og problemstillinger [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 5 : 41

Terminologi 

Der benyttes mange forskellige ord når man interesserer sig for samtidighedsemner
 

Dansk Engelsk
Samtidighed Concurrency
Parallelitet Parallelism
Proces Process
Tråd Thread
- Task