Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempel på prioriteter: Prioriterede sange -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Synkronisering af tråde i Java [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 23 : 41

Tommelfingerregler for prioritering 

Efter hvilke retningslinier skal man tildele prioriteter til tråde?