Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Vores programmering indtil nu... -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Afgrænsning -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 3 : 41

Naturlig samtidighed 

I mange programmer findes der naturligt et antal forløb, som kan udføres samtidigt
 

 

Uden programmeringsunderstøttelse af samtidighed tvinges vi til at sekventiere samtidige handlinger på en bestemt måde

En påtvungen sekventiering af naturlig samtidighed giver ofte komplekse og uigennemskuelige programmer