Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Begreber og problemstillinger [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Oversigt over væsentlige problemstillinger -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 7 : 41

Grundliggende antagelser 

 

Den indbyrdes hastighed af samtidige programforløb er ukendt
 

 

Antagelser om programforløb's indbyrdes hastigheder kan ikke benyttes til at ræsonnere om et programs korrekthed