Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 14.2
Opgave om synkroniserede skjalde


I forlængelse af ovenstående eksempel kan man observere, at hvis den ene sang synges (f.eks.) 2 gange, og den anden sang 4 gange kører det samlede Java program aldrig til ende.

    Studer programmet og overbevis dig selv om årsagen til dette problem
Indfør nu en forandring i programmet, således at 'rest vers' fra den lange sang bliver sunget efter at den korte sang er sunget til ende


Solution