Abstract
Samtidighed i Java
 

 

Programmer med samtidighed er et stort og vigtigt emne. I denne lektion introducerer og motiverer vi først emnet i forhold til den slags programmering, vi hidtil har studeret. Dernæst ser vi på et antal vigtige og klassiske problemstillinger i forbindelse med samtidighed. En væsentlig årsag til at dyrke emnet på dette kursus skal tilskrives Java's understøttelse af samtidighed. I Java taler man om 'tråde'. Vi gennemgår i denne lektion Java's forskellige muligheder for programmering af flere samtidige tråde inden for rammerne af ét program. Vi ser derimod ikke på samtidighed, som udspiller sig mellem to eller flere Java programmer, som kører på forskellige maskiner.
 

Start
Table of contents