Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 1.2
Litteraturbegreber


Beskriv og tegn et generaliserings/specialiserings hierarki for de forskellige typer af bøger, rapporter og tidsskrifter, der findes på et fagbibliotek, såsom AUB.

Skitser dataegenskaberne af ovenstående begreber, samt hvilke operationer, der bør være, hvis vi skal bruge hierarkiet til at lave et katalogsystem til søgning ol.

Inkluder endvidere begrebet `artikel' (som vi kender det fra bl.a. tidsskrifter), og diskuter, hvordan `artikel' forholder sig til `tidsskrift'.

Diskuter tilsidst et begreb, der dækker samlingen af litteratur, som findes på et fagbibliotek. Hvordan forholder dette begreb sig til ovenstående begreber?


Solution