Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Redefinition af metoder og variable -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Varians af parametre og returværdi under redefinition -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 36 : 41

Forhinding af redefinition 

Egenskaber som er final kan ikke redefineres i en subklasse

Det giver meget dårlig mening at redefinere private egenskaber i en subklasse

 

RedefTry4.javaMetoden m, som er privat i A, forsøges redefineret som en offentlig metode.