Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Varians af parametre og returværdi under redefinition -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Metodekombination -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 38 : 41

Covarians og contravarians 

Covarians: Typer af operationsparametre varierer på samme måde, som de klasser, hvori operationerne befinder sig.

Contravarians: Typer af operationsparametre varierer på modsat måde, som de klasser, hvori operationerne befinder sig.

 

RedefTry1.javaEt samlet program som illustrerer covarians problemstillingen i Java.
 

Go to exerciseOpgave om covarians