Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Alternativ til nedarvning: Kopiering -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Nedarvning i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 12 : 41

Alternativ til nedarvning: Delegering 

Ved delegering vil vi forstå at ét objekt videresender et givet arbejde til et andet objekt

 

I stedet for at lade en klasse B arve fra A, kan vi konsekvent delegere 'A relevante beskeder' fra B til et separat A objekt, som udfører arbejdet på B-objektet's vegne
 

 

Ved delegering fra B til A er der involveret to eller flere objekter

Når B arver fra A er der kun involveret et objekt, nemlig B objektet

Delegering giver således køb på modtagerobjektets identitet