Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 43 secondsNedarvning - slide 19 : 41

Nedarvning og konstruktorer i Java 

Konstruktorer nedarves ikke i Java

En Java subklasse's konstruktor er ansvarlig for initialisering af både 'direkte' og nedarvede instansvariable

I forbindelse med initialisering af en subklasse påkalder man sig enten eksplicit eller implicit en superklassekonstruktor

 

Class B extends A {
  
  instansvariable i B

  public B (parameterListe1){
    super(parameterListe2);
    initialisering af B instansvariable
  }

  ...

}
 

Bank2.javaKonstruktor i Java klassen CheckKonto som arver fra Konto.
 

Triple.javaKonstruktor i Java klassen Triple.
 

DoubleCircularList.javaKonststruktorer i Java klassen DoubleLinkable som arver fra Linkable.