Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 19 secondsNedarvning - slide 15 : 41

Checkkonto er både en udvidelse og en specialisering af Konto 

 

Udvidelse

Specialisering

CheckKonto er en udvidelse af klassen Konto

CheckKonto er en specialisering af klassen Konto

Intensionen af CheckKonto vokser med variablen checkNummer og metoden hævCheck

Ekstensionen af CheckKonto skrumper i forhold til ekstensionen af Konto, idet nogle Konto objekter ikke er checkkonti

 

Go to exerciseOpgave om kvadrater i forhold til rektangler