Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 7.1
Opgave om kvadrater i forhold til rektangler


Denne opgave skal ses i forlængelse af opgaven om rektangler fra en tidligere lektion.

Lav en klasse Square (dansk: Kvadrat). Det er åbentlyst for alle, at der er et nært forhold mellem kvadrater og rektangler, men hvilket? Bør Rectangle arve fra Square, eller Square fra Rectangle? Overvej også om Square kan opfattes som en specialisering af Rectangle (eller omvendt). Eller vil det være mere givende at opfatte Rectangle som en udvidelse af Kvadrat (eller omvendt)?

Implementer ud fra resultatet af disse overvejelser klassen Square. (Jeg linker her til min udgave af Rectangle incl. hjælpeklasser hvis I ønsker at tage udgangspunkt i denne). Klassen skal have 'passende konstruktorer' ala konstruktorerne fra Rectangle. Konstruktorerne i Square og Rectangle bør anvende hinanden via aktivering af super(....).

Bortset fra konstruktorerne skal klassen Rectangle og Square ligne hinanden så meget som muligt.


Solution