Show and speak: Nedarvning

default-showing-time: 2 seconds
additional-showing-time: 22 seconds
sound-source: real-audio
speak-url-prefix: http://dv.cs.aau.dk/ramgen/video/Lecture/OOP-soundfiles/
speak-file-prefix: ../../speak/

Nr.KindTitleTimeShow and speak pageSound file
1Sl 1Specialisering og udvidelse46nedarvning-show-specialisering-udvidelse-section-1nedarvning-specialisering-udvidelse-section-slide-part-1
2Sl 1Specialisering127nedarvning-show-specialisering-1nedarvning-specialisering-slide-part-1
3Sl 1Eksempel på specialiseringer af Konto112nedarvning-show-specialisering-eks1-1nedarvning-specialisering-eks1-slide-part-1
4Sl 1Specialisering og ekstension83nedarvning-show-specialisering1-1nedarvning-specialisering1-slide-part-1
5Sl 1Eksempel på specialiseringer af Figur156nedarvning-show-specialisering-eks2-1nedarvning-specialisering-eks2-slide-part-1
6Sl 1Udvidelse93nedarvning-show-udvidelse-1nedarvning-udvidelse-slide-part-1
7Sl 1Udvidelse og intension77nedarvning-show-udvidelse1-1nedarvning-udvidelse1-slide-part-1
8Sl 1Eksempel på udvidelse: Pair til Triple131nedarvning-show-udvidelse-eks1-1nedarvning-udvidelse-eks1-slide-part-1
9Sl 1Nedarvning51nedarvning-show-nedarvning-section-1nedarvning-nedarvning-section-slide-part-1
10Sl 1Nedarvning103nedarvning-show-nedarvning-1nedarvning-nedarvning-slide-part-1
11Sl 1Alternativ til nedarvning: Kopiering110nedarvning-show-nedarvning-udvidelse-1nedarvning-nedarvning-udvidelse-slide-part-1
12Sl 1Alternativ til nedarvning: Delegering134nedarvning-show-alternativ-delegering-1nedarvning-alternativ-delegering-slide-part-1
13Sl 1Nedarvning i Java105nedarvning-show-nedarvning-java-1nedarvning-nedarvning-java-slide-part-1
14Sl 1Eksempel på nedarvning: CheckKonto79nedarvning-show-nedarvning-eks1-1nedarvning-nedarvning-eks1-slide-part-1
15Sl 1Checkkonto er både en udvidelse og en specialisering af Konto79nedarvning-show-nedarvning-eks1a-1nedarvning-nedarvning-eks1a-slide-part-1
16Sl 1Eksempel på nedarvning: Triple56nedarvning-show-nedarvning-eks2-1nedarvning-nedarvning-eks2-slide-part-1
17Sl 1Eksempel på nedarvning: DoubleLinkable71nedarvning-show-nedarvning-eks3-1nedarvning-nedarvning-eks3-slide-part-1
18Sl 1Instantiering og initialisering136nedarvning-show-nedarvning-konstruktorer-1nedarvning-nedarvning-konstruktorer-slide-part-1
19Sl 1Nedarvning og konstruktorer i Java163nedarvning-show-nedarvning-java-konstruktorer-1nedarvning-nedarvning-java-konstruktorer-slide-part-1
20Pr 1Program nummer 1 på Nedarvning og konstruktorer i Java53nedarvning-nedarvning-java-konstruktorer-show-program-1nedarvning-nedarvning-java-konstruktorer-program-part-1
21Pr 2Program nummer 2 på Nedarvning og konstruktorer i Java45nedarvning-nedarvning-java-konstruktorer-show-program-2nedarvning-nedarvning-java-konstruktorer-program-part-2
22Pr 3Program nummer 3 på Nedarvning og konstruktorer i Java44nedarvning-nedarvning-java-konstruktorer-show-program-3nedarvning-nedarvning-java-konstruktorer-program-part-3
23Sl 2Nedarvning og konstruktorer i Java70nedarvning-show-nedarvning-java-konstruktorer-2nedarvning-nedarvning-java-konstruktorer-slide-part-2
24Sl 1Grænseflader til klienter og subklasser i forbindelse med nedarvning150nedarvning-show-nedarvning-interfaces-1nedarvning-nedarvning-interfaces-slide-part-1
25Sl 1Nedarvning og synlighed i Java114nedarvning-show-nedarvning-java-interfaces-1nedarvning-nedarvning-java-interfaces-slide-part-1
26Pr 1Program nummer 1 på Nedarvning og synlighed i Java102nedarvning-nedarvning-java-interfaces-show-program-1nedarvning-nedarvning-java-interfaces-program-part-1
27Pr 2Program nummer 2 på Nedarvning og synlighed i Java39nedarvning-nedarvning-java-interfaces-show-program-2nedarvning-nedarvning-java-interfaces-program-part-2
28Pr 3Program nummer 3 på Nedarvning og synlighed i Java65nedarvning-nedarvning-java-interfaces-show-program-3nedarvning-nedarvning-java-interfaces-program-part-3
29Sl 1Forhindring af nedarvning i Java62nedarvning-show-forhindring-nedarvning-1nedarvning-forhindring-nedarvning-slide-part-1
30Sl 1Klassehierarkier35nedarvning-show-klassehierarki-section-1nedarvning-klassehierarki-section-slide-part-1
31Sl 1Nedarvning og dannelse af klassehierarkier213nedarvning-show-klassehierarki1-1nedarvning-klassehierarki1-slide-part-1
32Sl 1Dannelse af klassehierarkier i Java111nedarvning-show-klassehierarki-java-1nedarvning-klassehierarki-java-slide-part-1
33Sl 1Polymorfi og dynamisk binding57nedarvning-show-polymorfi-section-1nedarvning-polymorfi-section-slide-part-1
34Sl 1Statiske og dynamiske typer243nedarvning-show-stat-dyn-typer-1nedarvning-stat-dyn-typer-slide-part-1
35Sl 1Polymorfi og typesammenlignelighed213nedarvning-show-polymorfi-1nedarvning-polymorfi-slide-part-1
36Sl 1Statisk og dynamisk binding200nedarvning-show-stat-dyn-binding-1nedarvning-stat-dyn-binding-slide-part-1
37Sl 1Statisk og dynamisk binding i Java117nedarvning-show-stat-dyn-binding1-1nedarvning-stat-dyn-binding1-slide-part-1
38Sl 1Polymorfi og dynamisk binding i Banken42nedarvning-show-polymorfi-eks1-1nedarvning-polymorfi-eks1-slide-part-1
39Pr 1Program nummer 1 på Polymorfi og dynamisk binding i Banken44nedarvning-polymorfi-eks1-show-program-1nedarvning-polymorfi-eks1-program-part-1
40Pr 2Program nummer 2 på Polymorfi og dynamisk binding i Banken67nedarvning-polymorfi-eks1-show-program-2nedarvning-polymorfi-eks1-program-part-2
41Sl 2Polymorfi og dynamisk binding i Banken166nedarvning-show-polymorfi-eks1-2nedarvning-polymorfi-eks1-slide-part-2
42Sl 1Eksemplet uden dynamisk binding32nedarvning-show-polymorfi-eks2-1nedarvning-polymorfi-eks2-slide-part-1
43Pr 1Program nummer 1 på Eksemplet uden dynamisk binding44nedarvning-polymorfi-eks2-show-program-1nedarvning-polymorfi-eks2-program-part-1
44Pr 2Program nummer 2 på Eksemplet uden dynamisk binding46nedarvning-polymorfi-eks2-show-program-2nedarvning-polymorfi-eks2-program-part-2
45Sl 2Eksemplet uden dynamisk binding218nedarvning-show-polymorfi-eks2-2nedarvning-polymorfi-eks2-slide-part-2
46Sl 1Fordele ved dynamisk binding49nedarvning-show-dynamiske-fordele-1nedarvning-dynamiske-fordele-slide-part-1
47Sl 1Metode redefinition og -kombination42nedarvning-show-redef-komb-section-1nedarvning-redef-komb-section-slide-part-1
48Sl 1Redefinition af metoder og variable105nedarvning-show-redefinition-1nedarvning-redefinition-slide-part-1
49Pr 1Program nummer 1 på Redefinition af metoder og variable121nedarvning-redefinition-show-program-1nedarvning-redefinition-program-part-1
50Pr 2Program nummer 2 på Redefinition af metoder og variable73nedarvning-redefinition-show-program-2nedarvning-redefinition-program-part-2
51Sl 1Forhinding af redefinition46nedarvning-show-redefinition-forhindring-1nedarvning-redefinition-forhindring-slide-part-1
52Pr 1Program nummer 1 på Forhinding af redefinition70nedarvning-redefinition-forhindring-show-program-1nedarvning-redefinition-forhindring-program-part-1
53Sl 1Varians af parametre og returværdi under redefinition216nedarvning-show-parameter-varians-1nedarvning-parameter-varians-slide-part-1
54Sl 1Covarians og contravarians95nedarvning-show-co-contravarians-1nedarvning-co-contravarians-slide-part-1
55Sl 1Metodekombination123nedarvning-show-metodekombination-1nedarvning-metodekombination-slide-part-1
56Sl 1Terminologi23nedarvning-show-terminnologi-section-1nedarvning-terminnologi-section-slide-part-1
57Sl 1Nedarvningsterminologi107nedarvning-show-nedarvnings-terminologi-1nedarvning-nedarvnings-terminologi-slide-part-1

Total playing time: 1 hour, 32 minutes, 54 seconds

Generated: Monday March 31, 2008, 12:08:51
on the system cs-unix