Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Udførelse [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Objekt-interaktion -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 23 : 33

Programbeskrivelse kontra programudførelse 

Statisk programbeskrivelse som det fremgår af programteksten

    Klasser med instansvariable og metoder

Dynamisk programudførelse som det forekommer i maskinen, når programmet kører

    Objekter med instansvariable, som indeholder værdier og referencer til objekter
 

Objekter og referencer udgør et netværk, som udvikler sig i takt med at programudførelsen skrider frem.

På ethvert tidspunkt er netop et objekt 'det nuværende objekt'