Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Hvordan starter udførelsen af et objekt-orienteret program? -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Mere 'multidotning' i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 26 : 33

'Multidotning' i Java 

Java tillader udtryk på formen x.y.z.v.w

Hvordan hænger et sådan udtryk sammen, og hvad betyder det?