Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Variationer over eksemplet -- Keyboard shortcut: 'p'    Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 33 : 33

Lokale og anonyme klasser 

Det er muligt at definere en lokal klasse på ethvert sted i en blok, herunder i metoder og konstruktorer

En lokal klasse er som en indre klasse, der er placeret endnu mere specifikt

En anonym klasse er en klasse uden navn, som instantieres umiddelbart

 

Outer.javaKlassen Outer med en lokal klasse Local i metoden method.