Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Værktøj [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Værktøj i Javaprogrammerings omgivelsen -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 15 : 33

Værktøj i Javaprogrammerings omgivelsen 

En programmeringsomgivelse er en mere eller mindre integreret mængde af programudviklingsværktøj, som understøtter programudviklingsprocessen

Java Development Kit (JDK) indeholder et antal basale værktøjer, som gør det muligt at oversætte og udføre Java programmer