Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Alternative organiseringer af klasser -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på klasser i pakker -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 5 : 33

Tilgang til klasser i andre pakker 

 

Hvis to klasser af samme navn importeres fra forskellige pakker skal man bruge pakke kvalificerede klasse navne for at benytte disse klasser

Pakken java.lang er altid importeret i et Java program