Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Information hiding i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Mere om information hiding -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 11 : 33

Information hiding i Konto 

class Konto {
  private double rentesats;
  private String navn;
  private double saldo;

  public Konto(String ejer) {
   rentesats = 0.02;
   navn = ejer; 
   saldo = 0;
  }

  public double balance () {
   return saldo;
  }

  public void hæv (double beløb) {
   saldo = saldo - beløb;
  }

  public void indsæt (double beløb) {
   saldo = saldo + beløb;
  }     

  public void tilskrivRente() {
   saldo = saldo + saldo * rentesats;
  }

  public String toString() {
   return navn + "'s konto indeholder "
      + saldo + " kroner";
  }
} // End Konto
 

 

I nogle objekt-orienterede sprog vil man kunne gøre variablen 'saldo' offentlig som 'read only'

I sådanne sprog kan man ikke fra klientside se forskel på en variabel og kald af en parameterløs funktion