Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 31 secondsObjekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 21 : 33

Initialisering af klassevariable i Java 

Static variable initialiseres enten i forbindelse med deres erklæring, eller i en særlig statisk initialiseringsblok i klassen
 

static{
  kommando-liste
}
 

Circle.javaEt eksempel på en statisk initialiseringsblok.
 

Java understøtter også en instans initialiseringsblok.

Konstruktorer er dog tilstrækkelige i næsten alle initialiseringssituationer