Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  5 minutes, 3 secondsObjekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 19 : 33

Klassevariable og klassemetoder 

En klassevariabel er en variabel, som er fælles for alle instanserne af en klasse

En klassemetode er en metode, der opererer på klassen som et objekt.