Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  3 minutes, 23 secondsObjekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 17 : 33

Et eksempel på brug af javadoc 

/** En klasse som repræsenterer en simpel bankkonto */
public class Konto {
  private static final double RenteSats = 0.02; 
  private String navn;
  private double saldo;

  /** Initialiserer konto med ejer nyt_navn og saldo 0 */
  public Konto(String nyt_navn) {
   navn = nyt_navn; 
   saldo = 0;
  }

  /** Træk beløb på konto
    @see Konto#indsæt(double) tilsvarende metode indsæt */
  public void hæv ( double beløb ) {
   saldo = saldo - beløb;
  }

  /** Indsæt beløb på konto 
    @see Konto#hæv(double) tilsvarende motode hæv */
  public void indsæt ( double beløb) {
   saldo = saldo + beløb;
  }     

  /** Overfør beløbet fra denne konto til kontoen fra */
  public void overførFra(double beløb, Konto fra) {
   fra.hæv(beløb);
   indsæt(beløb);
  } 

  /** Tilskriv rente til denne konto.
    Rentesatsen er en fast konstant i Konto klassen */
  public void tilskrivRente() {
   saldo = saldo + saldo * RenteSats;
  }

  /** Returner en streng repræsentation af denne konto */
  public String toString() {
   return navn + "'s konto indeholder "
      + saldo + " kroner";
  }
} // Konto