Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 43 secondsObjekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 30 : 33

Indre statiske klasser 

Indre statiske klasser er hovedsagelig udtryk for en indlejret syntaktisk organisering af klasser

En indre statisk klasse har fuld adgang til statiske, private og offentlige egenskaber af de omkringliggende klasser

Statisk indlejring af klasser har ingen konsekvens for instansernes indlejring i hinanden

 

Klassen Spillekort kan indlejres statisk i klassen KortSpil. Dermed understreger vi samhørigheden mellem kort begrebet og et helt spil kort samtidig med at vi accepterer at enkeltkort kan eksistere uafhængigt af helhedsobjektet. 

 

Spillekort-i-KortSpilEn skitse af den statiske indlejring af klassen Spillekort i KortSpil.
 

Go to exerciseKlasserne Spillekort og KortSpil
 

Indlejr en klasse C1 statisk i en anden klasse C2 hvis C1 begrebet logisk set er et lokalt begreb til C2 begrebet