Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 9.2
Kontrakter i Bankkonto


Denne opgave handler igen om én af vore favoriteksempler, nemlig klassen Konto. Ved øvelserne i lektion 3 blev der stillet en opgave om at repræsentere en Konto med en transaktionshistorie. Brug løsningen på den tidligere opgave hvis I har behov for at hente et passende udgangspunkt for denne opgave.

Forsyn klassen konto med en kontrakt. Mere specifikt:

    Lav pre- og postbetingelser på alle operationer i klassen Definer en klasseinvariant

Vær specielt opmærksom på invarianten, som skal sikre konsistens mellem datarepræsentationen (transaktionshistorien) og de eksterne egenskaber af kontoen.

(Man kan iøvrigt hente meget konkret inspiration til denne opgave i artiklen 'Applying Design by Contract').


There is no solution to this exercise