Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 9.3
Klasseinvariant i DoubleLinkable


Vi har i en tidligere lektion studeret dobbeltkædede lister. Se her for den relevante slide.

Formuler en passende klasseinvariant for en dobbeltkædet liste, som udtrykker at dobbeltkædningen er i orden.

Skitser et prædikat (boolsk funktion) på klassen DoubleLinkable, som udtrykker at et enkelt led i kæden er 'i orden'.


Solution