Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Problemstillinger ved multipel nedarvning -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Multipel nedarvning: Fornuftsægteskab -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 13 : 26

Multipel klassificering 

 

 

Multipel og overlappende klassificering giver et naturligt behov for at klasser såsom C1 og C2 arver fra to eller flere af de overordnede klassificeringer