Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfaces i forhold til abstrakte klasser -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Interfaces i forhold til klasser med multipel nedarvning -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 25 : 26

Interfaces på tværs af klasser 

Anvendelse af Interfaces som typer gør det muligt at arbejde med objekter uden af afsløre disse's klasser
 

 

Klasser bør anvendes til begrebs- og modelleringsmæssig generalisering/specialisering

Interfaces bør anvendes til at berige klasser (og dermed objekter) med andre egenskaber som enten klassificerer på tværs af klassehierarkiet, eller som kun i ringe grad klassificerer objekter