Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interface begrebet -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Interfaces i Java: Semantiske regler -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 17 : 26

Interface i Java: Syntaktiske regler 

interface interfaceNavn {
 konstant og metodesignatur erklæringer
}
 

En klasse kan påtvinges at skulle implementere én eller flere interfaces, og samtidig arve fra én superklasse: 

class subKlasse extends superKlasse implements interfaceNavn1,
                        interfaceNavn2,
                        ... {  
 erklæringer
}
 

Et interface kan udvide én eller flere andre interfaces: 

interface interfaceNavn extends interfaceNavn1, 
                interfaceNavn2,
                ... {  
 konstant og metodesignatur erklæringer
}