Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfaces [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Interface i Java: Syntaktiske regler -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 16 : 26

Interface begrebet 

Et interface udtrykker en hensigtserklæring om en bestemt samling af funktionalitet uden nogen form for implementering af denne
 

Et interface er en klasse-lignende samling af erklæringer uden egentlig 'substans'

Et interface indeholder ikke variable eller metoder med kroppe