Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfaces på tværs af klasser -- Keyboard shortcut: 'p'    Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 26 : 26

Interfaces i forhold til klasser med multipel nedarvning 

Multipel nedarvning mellem klasser

Multipel nedarvning mellem Interfaces

Der kan arves substans

Der kan kun arves 'hensigtserklæringer'

Ofte 'let' at implementere en klasse med multiple superklasser

Ofte et stort arbejde at implementere interfaces af en klasse

Mulighed for mange, 'hårde' konflikter

Kun få og overfladiske konflikter

Tung og måske svært at forstå og gennemskue

Let og rimelig gennemskuelig

Ganske fleksibel

Meget fleksibel pga. stor uafhængighed mellem klassehierarki og interface hierarki