Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfaces i Java Core API: Serializable -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Interfaces på tværs af klasser -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 24 : 26

Interfaces i forhold til abstrakte klasser 

Abstrakte klasser

Interfaces

Har mulighed for at beskrive forudannoncerede metoder

Ditto

Kan bruges til at erklære variable og forudannoncerede metoder

Ditto

Kan indeholde implementerede metoder

Kan kun indeholde forudannoncerede metoder

Indgår i et énstrenget nedarvningshierarki

Kan indgå i et generelt, multipelt nedarvningshierarki

Arver altid fra Object

Intet ultimativt super-interface

 

Ikke implementerede metoder fra interfaces giver anledning til abstrakte klasser