Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Abstrakte klasser i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel: Stakken igen -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 6 : 26

Abstrakte metoder i Java 

En abstrakt metode angives som en signatur

Nøgleordet 'abstract' pointerer, at metoden er abstrakt

 

abstract synlighed returType metodeNavn (parametre)