Abstract
Design af klassehierarkier
 

 

I denne lektion vil vi studere mekanismer i det objekt-orienterede paradigme, som retter sig mod design af klassehierarkier. Som sædvanlig ser vi både på emnet generelt og specifikt i forhold til Java. Abstrakte klasser og ikke mindst klassehierarkier med abstrakte klasser er et meget relevant emne i forhold til denne lektion. Java's interface begreb vil også blive gennemgået. Endvidere vil vi kort tangere mulighederne og problemerne med multipel nedarvning, samt sætte dette i forhold til Java's brug af interfaces
 

Start
Table of contents