Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempler på metoder i klassen Konto -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Generelt om skabelse af objekter -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 8 : 27

 

 

 

 

 

Objektskabelse og nedlæggelse