Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Skabelse af objekter i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Detaljer om nedlæggelse af objekter Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 12 : 27

Nedlæggelse af objekter Java 

 

Java anvender implicit objekt nedlæggelse via garbage collection