Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  5 minutes, 11 secondsObjekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 18 : 27

Værdier i forhold til objekter 

 

En værdi er et dataelement uden identitet, og uden mulighed for at ændre tilstand

Et objekt er et indkapslet dataelement med identitet, tilstand og adfærd

 

I objekt-orienteret programmering er det muligt at simulere objekter, der opfører sig som værdier 

 

I Java tilhører værdierne de primitive typer byte, short, int, long, float, double, boolean og char

Der findes 'Java wrapper classes' via hvilke værdier af de primitive typer kan pakkes ind i et objekt