Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  2 minutes, 1 secondObjekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 5 : 27

Instansvariable 

 

En instansvariabel er en dataerklæring i en klasse. Hvert objekt, som instantieres ud fra klassen, har egne versioner af instansvariablene

 

Class Konto{
   private double rentesats;
   private String navn;
   private double saldo;

   ...
}