Stop show with sound -- Keyboard shortcut: 'x'  Next slide in show -- Keyboard shortcut: 'n'  1 minute, 11 secondsObjekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 2 : 27

Eksempel: Klassen Konto 

class Konto {
  private double rentesats;
  private String navn;
  private double saldo;

  public Konto(String ejer) {
   rentesats = 0.02;
   navn = ejer; 
   saldo = 0;
  }

  public double balance () {
   return saldo;
  }

  public void hæv (double beløb) {
   saldo = saldo - beløb;
  }

  public void indsæt (double beløb) {
   saldo = saldo + beløb;
  }     

  public void tilskrivRente() {
   saldo = saldo + saldo * rentesats;
  }

  public String toString() {
   return navn + "'s konto indeholder "
      + saldo + " kroner";
  }
} // End Konto
 

Go to exerciseModifikationer af Konto klassen