Show and speak: Objekt-orienteret programmering i Java, del 1

default-showing-time: 2 seconds
additional-showing-time: 22 seconds
sound-source: real-audio
speak-url-prefix: http://dv.cs.aau.dk/ramgen/video/Lecture/OOP-soundfiles/
speak-file-prefix: ../../speak/

Nr.KindTitleTimeShow and speak pageSound file
1Sl 1Klasser50java-oop-show-klasse-section-1java-oop-klasse-section-slide-part-1
2Sl 1Eksempel: Klassen Konto71java-oop-show-bank-eksempel-1java-oop-bank-eksempel-slide-part-1
3Sl 1Opgave: Klassen Spillekort29java-oop-show-kort-eksempel-1java-oop-kort-eksempel-slide-part-1
4Sl 1Klasser i Java119java-oop-show-klasse-egenskaber-1java-oop-klasse-egenskaber-slide-part-1
5Sl 1Instansvariable121java-oop-show-instans-variable-1java-oop-instans-variable-slide-part-1
6Sl 1Metoder i Java199java-oop-show-metode-egenskaber-1java-oop-metode-egenskaber-slide-part-1
7Sl 1Eksempler på metoder i klassen Konto67java-oop-show-metode-eksempel-1java-oop-metode-eksempel-slide-part-1
8Sl 1Objektskabelse og nedlæggelse51java-oop-show-object-section-1java-oop-object-section-slide-part-1
9Sl 1Generelt om skabelse af objekter125java-oop-show-objekt-skabelse-1java-oop-objekt-skabelse-slide-part-1
10Sl 1Generelt om nedlæggelse af objekter174java-oop-show-objekt-nedlaeggelse-1java-oop-objekt-nedlaeggelse-slide-part-1
11Sl 1Skabelse af objekter i Java98java-oop-show-instantiering-initialisering-1java-oop-instantiering-initialisering-slide-part-1
12Sl 1Nedlæggelse af objekter Java89java-oop-show-nedlaeggelse-java-1java-oop-nedlaeggelse-java-slide-part-1
13Sl 1Detaljer om nedlæggelse af objekter Java76java-oop-show-nedlaeggelse-java-detaljer-1java-oop-nedlaeggelse-java-detaljer-slide-part-1
14Sl 1Objekter og referencer206java-oop-show-objekt-reference-1java-oop-objekt-reference-slide-part-1
15Sl 1Konstruktorer i Java238java-oop-show-konstruktorer-1java-oop-konstruktorer-slide-part-1
16Sl 1Konstruktor i klassen Konto70java-oop-show-bank-konstruktor-1java-oop-bank-konstruktor-slide-part-1
17Sl 1Konstruktorer i klassen Point194java-oop-show-eksempel-konstruktorer-1java-oop-eksempel-konstruktorer-slide-part-1
18Pr 1Program nummer 1 på Konstruktorer i klassen Point100java-oop-eksempel-konstruktorer-show-program-1java-oop-eksempel-konstruktorer-program-part-1
19Sl 1Værdier i forhold til objekter311java-oop-show-vaerdier-objekter-1java-oop-vaerdier-objekter-slide-part-1
20Sl 1Tekststrenge i Java178java-oop-show-string-1java-oop-string-slide-part-1
21Sl 1Lighed33java-oop-show-ligheds-section-1java-oop-ligheds-section-slide-part-1
22Sl 1Generelt om lighed mellem objekter62java-oop-show-equality-1java-oop-equality-slide-part-1
23Sl 1Eksempel på reference lighed69java-oop-show-ref-lighed-eks-1java-oop-ref-lighed-eks-slide-part-1
24Sl 1Eksempel på 'shallow' lighed86java-oop-show-shallow-lighed-eks-1java-oop-shallow-lighed-eks-slide-part-1
25Sl 1Eksempel på dyb lighed73java-oop-show-deep-lighed-eks-1java-oop-deep-lighed-eks-slide-part-1
26Sl 1Lighed i Java177java-oop-show-java-equality-1java-oop-java-equality-slide-part-1
27Sl 1Mønster for equals i Java143java-oop-show-equals-pattern-1java-oop-equals-pattern-slide-part-1
28Sl 1Emnet fortsættes i en efterfølgende lektion45java-oop-show-next-section-1java-oop-next-section-slide-part-1

Total playing time: 54 minutes, 14 seconds

Generated: Monday March 31, 2008, 12:08:05
on the system cs-unix