Exercises in this lecture  Go to the slide, where this exercise belongs -- Keyboard shortcut: 'u'  

Exercise 2.1
Modifikationer af Konto klassen


Denne opgave tager udgangspunkt i programmet Babybank som vi allerede har set på ved forelæsningen.

Lav følgende ændringer i programmet:

    Tilføj en operation, som overfører et antal kroner fra een konto til en anden. Overvej omhyggeligt, hvad operationen skal hedde, og hvilke parametre den skal have Lav om på data repræsentationen i klassen Konto, således at vi nu repræsenterer kontoens tilstand som en liste (array) af transaktioner. Hvis kontoen i starten indeholder 0 kroner repræsenterer transaktionerne

      indsæt(100), hæv(50), indsæt(10)

    således en konto med 60 kroner. Det er tilladt at ændre på de private egenskaber af klassen Konto, men ingen offentlige egenskaber må ændres!

Download Babybank programmet via ovenstående link, implementer ændringerne, og få programmet til at virke. Hovedprogrammet i min udgave af programmet skal køre uændret efter ændringerne.

I har behov for at bruge Arrays (eller lignende) i denne opgave. Vi har endnu ikke set på dette emne i stor detalje, men jeg har lavet et kort demonstrationsprogram, som viser hvordan man bruger arrays. Vi vender lidt senere i kurset tilbage til arrays og lister.


Solution