Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Den tomme kommando -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Kommandoer til udvælgelse i Java (1) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 16 : 39

Blokke 

En blok er gruppering af kommandoer til én kommando hvori der også kan forekomme variabelerklæringer

 

{kommando-eller-erklærings-liste}
 

 

BlockDemo1.javaEt Java eksempelprogram med forskellige blokke.
 

BlockDemo1.javaSamme eksempel som ovenfor med markering af andre blokke.