Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Operator prioriteter -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Den betingede operator i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 31 : 39

Increment, decrement og assignment operatorer i Java 

En postfix operator såsom v++ tæller en variabel op efter værdien returneres

En prefix operator såsom ++v tæller en variabel op før værdien returneres

 

Lad op være en binær operator.

En assignment operator udtrykker assignmentet

     x = x op y

som

     x op= y 

 

Overdreven anvendelse af pre- og postfix operatorer samt assignments i udtryk giver ofte uigennemskuelige programmer